Particulier

Bij Assurantiekantoor Harry Sileon adviseren wij je graag over welk soort verzekering voor jou verstandig of zelfs verplicht is. Kom bij ons langs en we spreken je situatie door, waarna wij je een gedegen advies kunnen geven.

Wonen

Je eigen huis en spullen zijn een kostbaar bezit. Natuurlijk ga je daar zuinig mee om. Toch kan er zomaar schade ontstaan. Een storm blaast de pannen van het dak, een felle brand verwoest alles of de hond stoot je dure tv om. Daarom verzeker je je huis en inboedel graag goed. Wij bieden daarom verschillende woonhuisverzekeringen van meerdere aanbieders.

Autoverzekering

Iedereen die in het bezit is van een motorvoertuig, is verplicht een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor dit voertuig af te sluiten. Als je met je voertuig een ongeval veroorzaakt waarbij anderen schade oplopen, is zowel letselschade als materiële schade gedekt.

Daarnaast kan je een All Risk verzekering afsluiten die uitgebreide dekking biedt tegen alle schade aan je voertuig door slippen, aanrijding (ook door jezelf veroorzaakt), te water raken, omslaan, vandalisme, brand, diefstal, botsing met dieren en andere gebeurtenissen die plotseling plaatsvinden en van buiten je auto komen. 

De beperkt cascoverzekering biedt minder dekking. Hieronder zijn schades gedekt die aan uw voertuig kunnen ontstaan zonder dat u hier zelf iets aan kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan een botsing met loslopende dieren, diefstal, brand, hagel of storm.

Zorgverzekering

Iedereen is wel eens ziek en een bezoek aan het ziekenhuis of het gebruik van medicijnen is soms noodzakelijk. Met een zorgverzekering ben je verzekerd tegen ziektekosten als medicijnen of een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. Een basis zorgverzekering is verplicht. Daarnaast kun je je aanvullend verzekeren tegen kosten die niet in het basispakket zitten. 

Uitvaartverzekering

Bij een sterfgeval worden de nabestaanden niet alleen geconfronteerd met het verlies van hun familielid of partner, maar ook nog eens met extra financiële lasten. De uitvaartverzekering  bij overlijden een bedrag uit dat in de eerste plaats dient om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken.

Wij adviseren altijd om een kapitaalverzekering af te sluiten. Dit wil zeggen dat er bij overlijden van verzekerde een vrij te besteden kapitaal vrij komt. Zo kan een uitvaart compleet naar wens van de overledene en zijn of haar nabestaanden worden geregeld.

Risicoverzekering

Met een risicoverzekering kun je je verzekeren tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico. Hierbij kun je denken aan arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, de gevolgen van een ongeval of het risico van overlijden. 


Wil je meer informatie over een van deze verzekeringen? Neem gerust contact met ons op, wij vertellen je graag meer.

Neem contact op